Polecam

WIELE PRZEDMIOTÓW

Spis treści

Oczywiście sam postęp tech­niczny nie wystarczał, aby powstała nowa estetyka. Istnia­ło wiele przedmiotów, których funkcja i konstrukcja sa­moistnie indukowały pozytywne efekty estetyczne.! Smukłe cygaro sterowca, dynamika sylwetki wyścigowego samo­chodu, sylwetka szybującego samolotu, obok podziwu dla technicznej perfekcji wywoływały również wrażenia este­tyczne. Ale podobny efekt wywołują także starsze histo­rycznie przedmioty, znakomity w swych proporcjach topór z epoki brązu czy finezyjna konstrukcja XVIII-wiecznego powozu. Aby mówić o estetyce technicznej i możliwościach jej powszechnego występowania, należało wypracować ta­kie zasady kształtowania formy technicznej, aby pozytyw­ny efekt estetyczny można było uzyskać również tam, gdzie nie jest on automatycznym rezultatem prawidłowego roz­wiązania funkcji i konstrukcji, czyli potrzebna jest świado­mość związków pomiędzy formą plastyczną, konstrukcją i aspektami funkcjonalnymi.

Powiązane artykuły