Polecam

WŁASNY STYL

Spis treści

Budujemy muzea — pałace tej pleś­ni, „Każda epoka — powiadamy — miała swój styl, dlacze­go my nie możemy mieć własnego”. Mówiąc o stylu mamy na myśli oczywiście ornament. Ja natomiast głoszę swą przepowiednię, mówię tym strapionym biedakom: „Pociesz­cie się, otwórzcie oczy i patrzcie. To co uczyni nasze czasy wie kimi, nie wyniknie z nowej ornamentyki. Chociaż wy­chowano nas w tym, co przeminęło — pokonaliśmy orna­ment. Oto nadejdzie wiek nowy, patrzcie, jak realizuje się wielka obietnica. Wkrótce ulice miast zabłysną wielkimi, po­zbawionymi dekoracji ścianami. Miasto XX wieku będzie olśniewające i nagie jak Syjon, miasto święte, stolica nie­bios”.

Powiązane artykuły