Polecam

WSPÓŁCZESNA MONOTONIA

Spis treści

Monotonia współczesnych osiedli, ograniczenie pozostają­cej do dyspozycji przestrzeni mieszkalnej, nużące podobień­stwo masowo produkowanych dóbr materialnych ma przeciez swoje obiektywne przyczyny, jest rezultatem złożonej konstelacji uwarunkowań natury społecznej, ekonomicznej czy technicznej. Można powiedziecie funkcjonalizm — ro­zumiany jako określony w czasie kierunek w architekturze i piastyce użytkowej — zapłacił cenę niepopularności nie tylko za własne błędy. Zresztą funkcjonalizm w tej postaci jest już kategorią historyczną; był to ważny, ale tylko jeden z etapów rozwoju refleksji o kształtowaniu środowi­ska materialnego człowieka.

Powiązane artykuły