Polecam

WSPÓŁCZESNE POJĘCIE FUNKCJI

Spis treści

Tutaj nie uniknięto pewnej prze­sady, kryterium funkcji, jakkolwiek w teorii ujmowane do­statecznie szeroko, w praktycznych realizacjach raziło nie­jednokrotnie zbyt wąskim utylitaryzmem. Mieszkanie to maszyna do mieszkania, krzesło-maszyna do siedzenia, cho­ciaż były to tylko hasła, zawierały jednak ziarno wątpli­wości — czy aby człowiek nie stanie się tylko dodatkiem do owych wspaniałych „Maszyn”..Współcześnie pojęcie funkcji uległo pewnej modyfikacji. Bernd Lobach, niemiecki projektant i wykładowca na jed­nej z uczelni wzornictwa, w swej książce poświęconej współczesnemu wzornictwu przemysłowemu potwierdza wprawdzie potrzebę szerokiego uwzględniania funkcji w procesie projektowania, ale interpretuje ją w trzech pod­stawowych kategoriach.

Powiązane artykuły