Polecam

WSZYSTKIE TWIERDZENIA

Spis treści

Wszystkie twierdzenia epistemologiczne, zarówno te, które stanowią poszczególne eksplananda, jak i te, które konstytuują eksplanansy, mają charakter twierdzeń syntetycznych. Z tego ostatniego względu muszą być one sprawdzane empirycznie przy użyciu stosownych metod. Takie pojmowanie epistemologii, przyznające jej status dyscypliny empirycznej, ma na celu przede wszystkim skuteczne oddziele­nie jej od metafizyki. Przedmiotem badań epistemologii genetycznej jest rozwój wiedzy naukowej. Podstawowym jej problemem jest więc zagadnienie rozwoju wiedzy prawomocnej i zagadnienie rozwoju zasad określających prawomocność wiedzy, tj. norm poznaw­czych.

Powiązane artykuły