Polecam

WSZYSTKO ŁĄCZNIE

Spis treści

Wszystko to łącznie wskazuje, iż w rozważanym wypadku asymi­lacji wzajemnej między tradycyjną epistemologią a psychologią zakłada się włączenie w proces redukcji pewnego tylko, odpowiednio zinterpretowanego czy w sposób istotny zmodyfikowanego fragmentu (podsystemu) dyscypliny redukowanej (dyscy­plin redukowanych). Wystarcza to, by uznać, iż w grę wchodzi tu redukcja cząstko- wo-eksplikacyjna, nie zaś osłabiona. Ustalenia powyższe nie pozwalają stwierdzić, czy epistemologia genetyczna powstała rzeczywiście w efekcie redukcji epistemologii tradycyjnej do psychologii czy nie, ani też rozstrzygnąć kwestii, jaka forma redukcji miała tu miejsce. Z uwag tych wynika tylko tyle, że Piaget zakładał w omawianym wypadku jakąś formę redukcji i to przypuszczalnie cząstkowo-eksplikacyjną, nie zaś, że efektywnie ją przeprowadził.

Powiązane artykuły