Polecam

WYMIAR DIACHRONICZNY

Spis treści

Z kolei wymiar diachroniczny pozwala dostrzec zalążek inteligencji czy myślenia nawet w najprostszych, ontogenetycznie najwcześniejszych formach zachowania, a funkcjonalny aspekt adaptacji do środowiska — w najbardziej abstrakcyjnych działaniach wykonywanych wyłącznie w umyśle – umożliwia wskazanie podobieństw i różnic strukturalnych oraz funkcjonalnych między rozwojowo kolejnymi stylami zachowania adaptacyjnego; dostarcza podstaw do analizowania tegoż zachowania w kategoriach postępu: postępu wiedzy, a zatem i działania w zwykłym sensie, które dzięki wzrastającej adekwatności poznania staje się coraz bardziej plastyczne i dostosowane do całej różnorodności zjawisk i obiektów w środowisku zewnętrz­nym.

Powiązane artykuły