WYRAZ NASZEJ BEZSILNOŚCI

Jego stanowisko co do samego rozróżnienia świadomych i nieświadomych zjawisk psychicznych oraz wartości danych intro­spekcyjnych dobitnie ilustrują następujące wypowiedzi: „[…] nie ma nic względniej­szego w dziedzinie myślenia, nawet na najwyższym poziomie (i sądzimy, że dotyczy to w równym stopniu emocjonalności), niż rozróżnienie między świadomym i nie­świadomym. Nieświadomość jest jedynie wyrazem bezsilności naszej introspekcji. Nie istnieją dwie realności psychiczne oddzielone granicą, lecz wyłącznie jedna i ta sama praca umysłu, z której percypujemy jedynie bardzo małą część nawet w naj­bardziej jasnych stanach świadomości (ześrodkowanych na uzyskanych wynikach, a nie na procesie jako takim) i która umyka nam prawie całkowicie, gdy przesta­jemy ściśle ją kontrolować. Wracając do referowanego przed chwilą rozróżnienia między problemem, hipotezą i weryfikacją, jesteśmy względnie świadomi pytań.

Posted in Społeczny rozwój nauki