Polecam

WYRAŻENIE DYSCYPLIN

Spis treści

Pytania z grupy (1) wyrażają problemy metodologiczne poszczególnych dyscyplin ujętych synchronicznie, zaś pytania z grupy (2) odnoszą się do nauk ujętych diachronicznie i analizowanych, jak można domniemywać, w aspekcie zmienności zasad i procedur badawczych, aparatury pojęciowej i zespołów wyników poznawczych akceptowa­nych na poszczególnych etapach rozwoju danej nauki. Pytania grupy (3) wiążą się z problemem „jedności nauki” pośrednio tylko związanym z centralnym zagad­nieniem rozwoju nauki. Z kolei pytania bezpośrednio wiążące się z wyjaśnianiem (pytania eksplanacyjne), to pytania o mechanizm rozwoju wiedzy naukowej.

Powiązane artykuły