WYSTĘPOWANIE WIELU TENDENCJI

W sytuacji, gdy jedno­cześnie występuje wiele tendencji, gdy obszar praktycznej działalności wzornictwa obejmuje zarówno projektowanie mebli i ceramiki, jak również narzędzia i urządzenia prze­mysłowe, przemiany w zakresie estetyki wytworów prze­mysłu są bardziej uchwytne w odniesieniu do pewnej, ściśle określonej grupy produktów, łatwiej wtedy dostrzec kierun­ki przemian. Jest to jednak zadanie przekraczające ramy tej pracy. Natomiast ogólny kierunek przemian zachodzących we współczesnym wzornictwie i w świadomości twórców — projektantów niech zilustruje fakt, że we Francji, a pamię­tajmy, że by! to silny ośrodek estetyki przemysłowej, zre­zygnowano z dotychczas stosowanego określenia wzor­nictwa przemysłowego — l’estetique industiielle, zastępując go ogólnie przyjętym na forum międzynarodowym termi­nem industrial design — projektowanie przemysłowe.

Posted in Funkcja i forma