Polecam

WYSTĘPUJĄCE FAZY

Spis treści

W ramach każdego z tych stadiów można wyodręb­nić kilka składowych etapów czy faz (podstadiów). Przykładowo, w stadium sensoryczno-motorycznym Piaget wyróżnia sześć następujących po sobie faz: (1) ćwicze­nie odruchow, (2) reakcje okrężne pierwotne, (3) reakcje okrężne wtórne, (4) koordy­nacja schematów wtórnych – zastosowanie znanych schematów do nowych sytuacji (5) reakcje okrężne trzeciego rzędu – wykrywanie nowych sposobów za pomocą czynnego eksperymentowania, (6) wymyślanie nowych sposobów za pomocą kombi­nacji myślowych.Strukturalne (w przeciwieństwie do funkcjonalnego) kryterium wyróżniania głównych stadiów rozwojowych stanowi wykształcenie się w danym okresie pewnego typu struktury całościowej, jakościowo odrębnej – z uwagi na organizację wew­nętrzną, charakteryzujące ją „prawa składania” , a także typ samych elementów od struktury rozwojowo wcześniejszej czy też późniejszej.

Powiązane artykuły