Polecam

WYSZKOLENI ARTYŚCI

Spis treści

Ponieważ brak było artystów dostatecznie wyszkolonych do takiej pracy, stało się logicz­ną koniecznością ustalenie podstawowych kwalifikacji dla przyszłego kształcenia uzdolnionych jednostek: rzetelnego, praktycznego, odręcznego wyszkolenia w produkcyjnie czynnych warsztatach, wzmocnionego rzeczowym wykształ­ceniem teoretycznym w zakresie prawideł rysunku (projektowania). Celem każdego wysiłku twórczego w zakresie sztuk pla­stycznych jest określanie formy przestrzeni… Lecz czymże jest przestrzeń, jak może być pojęta i jak można jej nadać kształt?…Chociaż możemy uzyskać świadomość nieskończoności, nadać przestrzeni kształt możemy jedynie środkami skoń­czonymi.

Powiązane artykuły