Polecam

WZAJEMNA ASYMILACJA

Spis treści

W rezultacie takiej „wzajemnej asymilacji” powstaje nowa dyscyplina, stawiająca sobie nowe cele i wpływająca na dyscypliny wyjściowe m. in. w ten sposób, że wzbo­gaca zawarty w nich pierwotnie punkt widzenia.Chociaż Piaget sądzi, że wzajemna asymilacja dwóch dyscyplin, prowadząca do powstania nowej, nie jest formą redukcji, a nawet więcej — przeciwstawia on tę procedurę „prostej redukcji”, wydaje się, iż w tych właśnie terminach można wyeksplikować jego niezbyt jasne wywody. Wiąże on bowiem wzajemną asymilację z wyjaśnianiem, przyjmując jednocześnie, że najlepszym środkiem jej przeprowa­dzenia są upowszechnione techniki logiczno-matematyczne.

Powiązane artykuły