Polecam

WZAJEMNE ZWIĄZKI

Spis treści

Forma i funkcja to dwa pojęcia, których wzajemne związki oraz wynikające stąd implikacje natury estetycznej są od ponad stu lat obiektem szczególnego zainteresowania teo­retyków i praktyków architektury, plastyki użytkowej i wzornictwa przemysłowego^Problem, który w okresie po­przedzającym rewolucją przemysłową i ekspansję produkcji maszynowej rozwiązywał się, można powiedzieć, samoistnie w ramach technicznych i kulturowych uwarunkowań budow­nictwa i wytwórczości, w połowie ubiegłego stulecia zaczął nabierać ostrości, wymagał sprecyzowania, sformułowania Zasady.. W latach międzywojennych, w okresie rozkwitu eu­ropejskiego funkcjonalizmu, wydawało się, że owa zasada została odkryta.

Powiązane artykuły