Polecam

WZÓR INSTYTUCJI

Spis treści

Funkcje te pełni obecnie istnieją­cy od 1956 roku londyński Design Center. Instytucje te sta­ły się wzorem przy tworzeniu analogicznych placówek w in­nych krajach. W Polsce pierwszą instytucją o podobnych celach i profilu działania było powstałe w 1947 roku Biuro Nadzoru Este­tyki Produkcji. Ostatecznie, po kolejnych zmianach organi­zacyjnych BNEP przekształcony został w 1950 roku w Insty­tut Wzornictwa Przemysłowego. Rozwojowi wzornictwa w Polsce służyć miała również powołana w dziewięć lat póź­niej Rada Wzornictwa i Estetyki Produkcji, którą reakty­wowano obecnie po kilkuletniej przerwie w działalności pod nazwą Rady Wzornictwa Przemysłowego. Nie bez powodu charakterystykę okresu powojennego rozpoczęto od prac o    charakterze organizacyjnym.

Powiązane artykuły