Polecam

Z UWAGI NA TREŚĆ

Spis treści

Merytorycznie, z uwagi na treść, również nie posiada ono zbyt bliskich odpowiedników w pojęciach zachowania wypracowanych czy to przez tradycję behawiorystyczną, czy psychoneurofizjologiczną. Nawet bowiem najprostsze za­chowanie odruchowe czy nawykowe posiada – według Piageta – pewną kom­ponentę poznawczą i afektywną. Komponentę poznawczą można opisywać w teore­tycznych terminach formy i „treści poznawczych”, „implikacji”, „funkcjonalnego znaczenia dla organizmu”, itp., komponentę afektywną – w terminach „sensu” czy „wartości” nadanych przez podmiot działaniu.Z uwagi na ten aspekt poznawczy wszelkiego zachowania nawet wrodzone reakcje odruchowe reprezentują naj- prostszą fotmę inteligencji, chociaż w pełni rozwinięta inteligencja to — według słów Piageta – „system operacji, tzn. zinterioryzowanych działań odwracalnychskoordynowanych w formie ,struktur operacyjnych’ przejawiających prawa całości (prawa, które obserwator może opisywać w terminach krat, grup, itp., czyli w skrócie – w języku algebry abstrakcyjnej)”.

Powiązane artykuły