Polecam

ZAINTERESOWANIE PRODUKCJĄ

Spis treści

Większość zainteresuje się produkcją; niewie­lu szczególnie uzdolnionych niecierpliwić się będzie ogra­niczaniem ich aktywności, a po ukończeniu kursów prak­tycznego i artystycznego nauczania, podejmą oni niezależne badania i eksperymenty. Malarstwo nowoczesne, przełamujące stare konwencje, wy­zwoliło niezliczone inspiracje, które jeszcze czekają na za­stosowanie w świecie praktycznym. Lecz kiedy w przyszłoś­ci artyści, którzy przeczuwają nowe twórcze wartości zdo­będą praktyczne wyszkolenie w świecie przemysłowym, sa­mi będą władali środkami natychmiastowego realizowania owych wartości. Zmuszą oni przemysł do posłużenia się ich ideami i przemysł wykorzysta ich solidne wykształcenie.

Powiązane artykuły