Polecam

ZAŁOŻENIA PRÓB

Spis treści

W Niemczech szkoły sztuk zdobniczych (Kunstgewerbe- schule) zakładane były w celu rozwijania uzdolnionych jednostek młodego pokolenia, wyszkolenia ich w rzemiośle i przemyśle. Lecz akademickość była zbyt mocno ugrunto­wana: praktycznie wyszkolenie nigdy nie wykraczało poza dyletantyzm, zaś rysunkowy, odtworzony „wzór” pozostał sprawą naczelną. Założenia tych prób nie sięgały ani dość szeroko, ani dość głęboko, by zwalczyć starą zasadę l’art pour l’art, tak obcą i tak odległą od życia.Tymczasem rzemiosło, a jeszcze bardziej przemysł, poczęły poszukiwać artystów.

Powiązane artykuły