Polecam

ZASADNICZE ZAGADNIENIE

Spis treści

Jeżeli jednak projektowa­nie przemysłowe rozumie się w nowym, postępowym sen­sie, wówczas — jak mi się wydaje — musi się zaakcepto­wać te ograniczenia i musi się odrzucić zbytnie skrępowa­nie pojęciami formalnymi.Różnorodność wzornictwa przemysłowego wymaga róż­nych metodologii, różnorodności stawianych problemów z tej dziedziny i ich rozwiązań. Poruszamy tutaj zasadnicze dyskusyjne zagadnienie, a mianowicie zagadnienie meto­dologii wzornictwa przemysłowego.W jaki sposób realizuje się wzornictwo przemysłowe? Jak organizuje się pracę? Istnieją dwie przeciwstawne teorie: z jednej strony stoją ci, którzy uważają, że problemy wzornictwa przemysłowego można rozwiązać tylko za po­mocą matematycznych formuł, z drugiej zaś ci, którzy twierdzą, że wszystkie problemy z tej dziedziny dają się rozwiązać wyłącznie za pomocą zdrowego rozsądku.

Powiązane artykuły