ZASADNICZY PUNKT PROGRAMU

Zasadniczym punktem ich programu jest wiara w możliwości poprawy tego świata wyłącznie przez poprawę przedmiotów ten świat kształtujących. Wyrażając to innymi słowami — wierzą om święcie w oczyszczające, a nawet rewolucyjne działanie pewnych uprzywilejowanych form. Najważniejsza rzecz — według nich — polega na tym, żeby przedmioty po­siadały absolutne piękno i doskonałość. Przez pojęcie abso­lutnego piękna i doskonałości w tym przypadku należy ro­zumieć absolutną zgodność formy i funkcji przedmiotu. Z te­go powodu można tym nonkonformistom zarzucić nie bezpodstawnie ich konformizm i akademicką postawę.

Posted in Funkcja i forma