Polecam

ZGODNIE Z TEORIĄ

Spis treści

Zgodnie z tą teorią, nie każde zachowanie ukierunkowane jest świa­domym działaniem racjonalnym, gdyż cechy tej nie posiadają ontogenetycznie wczesne formy zachowania, które stopniowo dopiero przekształcają się w pełni racjo­nalne czynności podmiotu.Możemy obecnie podjąć już bezpośrednio kwestię konstatowanej powyżej równozakresowości terminów: „rozwój poznania”, „rozwój myślenia”, „rozwój inteligencji” i „rozwój działania” (zachowania adaptacyjnego).Skoro inteligencja jest systemem czysto umysłowych działań odwracalnych (ope­racji), genetycznie wywodzącym się z form inteligentnego zachowania niższych poziomów, przeto rozwój inteligencji jest zarazem ewolucją zachowania adapta­cyjnego; zależność tę wyraźnie zresztą implikuje omawiana teoria, przyjmując, że jakość i zakres adaptacji ludzkiego organizmu do środowiska są wprost określone poziomem rozwoju inteligencji.

Powiązane artykuły