Polecam

ZGODNOŚĆ WIEDZY Z RZECZYWISTOŚCIĄ

Spis treści

Problem zgodności wiedzy z rzeczywistością da się w istocie wyrazić pytaniem o to, „jak poznanie dociera do rzeczywistości, jakie są więc związki między podmiotem a przedmiotem”. Jest to dla Piageta pytanie wyraźnie psy­chologiczne, wymagające rozwiązania metodami eksperymentalnymi psychologii. Z drugiej strony, psychologii (a więc i epistemologii, skoro – jak się później okaże jest ona działem psychologii) brak kompetencji do rozstrzygania kwestii po­prawności rozumowania i do ustalania norm decydujących o tej poprawności. Jest to zadaniem logiki i matematyki, nie zaś psychologii czy epistemologii.

Powiązane artykuły