Polecam

ZGODNOŚĆ Z PIAGETEM

Spis treści

Można więc zgodzić się z Piagetem, że „genetyczna, eksperymental­na epistemologia jest rozumiana jako specjalny dział psychologii”, twierdząc równocześnie coś przeciwnego, mianowicie, że psychologia genetyczna jest istotnym składnikiem epistemologii Piagetowskiej.Podsumujmy dotychczasowe uwagi prezentujące poglądy Piageta na temat siatusu i zadań epistemologii genetycznej.Otóż, konstruowana przez Piageta teoria poznania naukowego ma być dyscypliną empiryczną, stawiającą wyłącznie problemy faktualne, dające się rozstrzygać za pomocą procedur wyjaśniania i sprawdzania empirycznego. Wyjaśnianie powinno mieć charakter systematyczny, co można osiągnąć, odwołując się w poszczególnych eksplanacjach, przy konstruowaniu odpowiednich eksplanansów, do tej samej jednolitej podstawy teoretycznej, wyznaczonej przez określoną teorię empiryczną.

Powiązane artykuły