ZMIANA SYTUACJI

Tak więc nawet tu najzamożniejsza, opiniotwórcza warstwa ówczesnego społeczeństwa amerykańskiego pozbawiona była tak charakterystycznego dla europejskiej arystokracji dążenia do zbytku i przepychu. Chociaż sytuacja ta w dru­giej połowie XIX stulecia uległa daleko idącym zmianom, zaczęto bowiem bezkrytycznie naśladować najbardziej wul­garne wzory europejskie, to jednak omawiane tu wartości stanowiły element tradycji sprzyjającej rozwojowi amery­kańskiego funkcjonalizmu lat osiemdziesiątych.W ciągu pierwszych lat kształtowania się nowoczesnej pla­styki użytkowej znaczną rolę odegrali tu twórcy wywodzą­cy się ze środowiska architektów. Wspomniano już o Sta­nach Zjednoczonych, ale również w Anglii, ojczyźnie Mor­risa, poszukiwanie nowej architektury sprzęgnięte było z zainteresowaniem sprawami projektowania wnętrz i ich wyposażenia.

Posted in Funkcja i forma