ZMIANY I MODYFIKACJE

Wiele zmian i modyfikacji wyglądu zewnętrznego przed­miotów wprowadzili, często świadomie, sami technicy, ale w omawianym tu okresie przemysł coraz częściej korzystał z usług projektantowi Dotyczyło to wprawdzie przede wszystkim wyrobów luksusowych przeznaczonych dla naj­zamożniejszej klienteli, ale rosły również wymagania prze­ciętnego odbiorcy. Jakość oferowanego produktu stanowiła element prestiżu firmy. Pragnąc zdobyć zaufanie klientów dokonywano ciągłych ulepszeń, organizowano sieć popraw­nie działającego serwisu. Rosnące możliwości produkcyjne wymagały szerszego niż dotychczas rynku zbytu. Ludzi na­prawdę bogatych nie było zbyt wielu, aby więc rozwinąć produkcję na szerszą skalę, więcej uwagi zaczęto poświę­cać produkcji standardowej, adresowanej do średnio zamoż­nych warstw społeczeństwa.

Posted in Funkcja i forma