ZNIESIENIE ORNAMENTU

Zniesienie ornamentu ma konsekwencje również w postaci skrócenia dnia pracy i podwojenia wynagrodzenia robotników… Dziś jeszcze połowę całej pracy wykonywanej na świecie pochłania zdobienie. Ta czysto dekoracyjna dzia­łalność jest marnotrawieniem zdrowia i ludzkiej energii, oznacza również marnotrawstwo surowców. Niczyja ko­rzyść, niczyja potrzeba nie upoważniają do podobnego mar­notrawstwa. Ornamentu nie wiążą z naszą kulturą żadne or­ganiczne więzy, nie istnieje on jako środek ekspresji naszej kultury. Ornament dziś tworzony nie jest produktem ży­wym to roślina bez korzeni, niezdolna do rozwoju. Czym są współczesne ornamenty Otto Eckmanna, Van de Vel- dego?

Posted in Funkcja i forma