Polecam

ZWYKŁY ARGUMENT

Spis treści

Ich zdaniem dobry klient to ten, co zmienia umeblowanie co 10 lat, kiepskim natomiast jest ten, który nie kupuje no­wych mebli, jeśli obecne mogą jeszcze mu służyć.” Mody dezaktualizują się szybko, ale ta szybkość pojawiania się ko­lejnych stylów — efemeryd jest korzystna dla przemysłu i daje prace milionom robotników”. Nie jest to zwykły argu­ment — to wielki sekret polityki ekonomicznej Austrii… Jeśli produkuje się meble, które po trzech latach spn:edaje się jako drewno na opał, kiedy srebra po czterech atach wędrują do przetopu, to wzbogaca 'to tylko kupców.W rzeczywistości, uporczywe trwanie przy zdobieniu przed­miotów, które ewolucja kultury uwolniła od tego, rujnuje zarówno wykonawców, jak i konsumentów.

Powiązane artykuły