Polecam

MECHANIZM ROZWOJU NAUKI

Spis treści

Po­nieważ Piaget uważa problem mechanizmu rozwoju nauki za czysto psychologiczny, pytanie dotyczące tej kwestii jest dla niego pytaniem o rolę aktywności myślącego podmiotu w poznaniu naukowym, w szczególności pytaniem o rodzaje procesów poznawczych, które determinują postęp wiedzy naukowej, przejawiający się okreś­loną ciągłością etapów historycznych w różnych naukach, oraz – o rolę w tym rozwoju takich czynników psychologicznych, jak doświadczenie, intuicja, typy rozumowańObydwa rodzaje pytań są pytaniami faktualnymi. Odpowiedzi na pytania pier­wszego rodzaju („jak? ) pretendują do roli eksplanandów, zaś odpowiednie zespoły twierdzeń stanowiące odpowiedzi na pytania drugiego rodzaju („dlaczego?”) – do roli eksplanansów.

Powiązane artykuły