Polecam

WYRAŻENIE PRZEKONANIA

Spis treści

Piaget wyraża to przekonanie stwierdzając m. in.: „Pojawia się jednak natychmiast zasadnicze pytanie dotyczące stosunków między nauką a filozofią: czy istnieje jakaś metoda poznawcza obiektywna, przydatna dla wszystkich? Otóż jest oczywiste, że nie istnieje żadna metoda, która łączyłaby wszystkich wybitnych uczonych. Poznanie całościowe jest obecnie — i być może będzie zawsze — sprawą prowizo­rycznej syntezy, syntezy częściowo subiektywnej, obciążonej bowiem sądami, które nie mogą mieć wartości uniwersalnej, lecz wartość specyficzną dla pewnych zbioro­wości, a może nawet dla jednostek” . W efekcie tego subiektywizmu można co naj­wyżej stwierdzać sprzeczność między zasadami różnych systemów filozoficznych; stwierdzenia takie nie mają i tak żadnego znaczenia dla nauki.

Powiązane artykuły