Polecam

NIEOCZYWISTOŚĆ WARUNKÓW

Spis treści

W zasadzie dopiero drugi z podstawowych warunków przekształcenia epistemologii w naukę przypomina wymóg typu metodologicznego. Dotyczy on „sposobu wyznaczania zakresu problemów i ich precyzowania”: należy planowo ustalić w taki sposób przedmiot badań epistemologii naukowej i nadać problemom taką formę, „aby zespoły uczonych mogły je rozwiązywać jednakowo, niezależnie od osobistej filozofii tych badaczy”.Nieoczywistość pewnych warunków bierze się m. in. stąd, że Piaget kreśląc obraz nauki i filozofii nie oddziela wyraźnie elementów opisowych tych dziedzin od nor­matywnych (czy opisowo-normatywnych). Poza tym ma on tendencję do przekształ­cania wymogów metodologicznych w pozornie opisowe charakterystyki psycholo­giczne

Powiązane artykuły