Polecam

NIEZALEŻNOŚĆ LOGIKI I PSYCHOLOGII

Spis treści

Krótko mówiąc: na pytanie, jaka wiedza jest prawomocna — odpowiada logika; epistemologia genetyczna przyjmuje tę odpowiedź do wiadomości i odpowiada na pytanie, dlaczego uformowało się takie, a nie inne pojmowanie prawomocności.Uznając niezależność logiki i psychologii, a więc dziedziny norm myślenia i dzie­dziny faktów umysłowych, Piaget uważa, iż kwestie z zakresu obu tych dziedzin, a także uzyskane w nich rezultaty poznawcze, powinny być „skoordyno­wane” w ramach epistemologii. Zakłada, że twierdzenia dotyczące czynności pod­miotu nie mogą określać typów istnienia przedmiotu, bez odwołania się do wiedzy dedukcyjnej (logiczno-matematycznej), która — z kolei — też nie może określać typów istnienia przedmiotu, bez odwołania się do twierdzeń dotyczących podmiotu .

Powiązane artykuły