Polecam

ODRZUCENIE SYSTEMATYZACJI

Spis treści

Odrzuca zatem wszelką przedwczesną systematyzację, która byłaby niezgodna z obiektywizmem traktowanym jako zasada moralna”.Jakkolwiek kontrowersyjne może się wydać takie widzenie filozofii i nauki (czy postępowania filozofa i badacza-specjalisty jakiejś dyscypliny szczegółowej), przybliża nam ono zrozumienie racji, którymi kierował się Piaget wyodrębniając epistemologię genetyczną z kręgu filozofii i (pozornie — jak się zdaje) uniezależnia­jąc ją od niej. Zwątpienie bowiem w poznawcze funkcje filozofii, w możliwość postępu poznawczego w obrębie myśli filozoficznej, musiało doprowadzić do usytuowania teorii poznania naukowego w samej nauce i poddania jej rygorom „naukowości” tamże respektowanym.

Powiązane artykuły