Polecam

UTOŻSAMIENIE PROCESÓW

Spis treści

Zwróćmy uwagę, iż możliwość utożsamienia tych procesów: (i) ewolucji myślenia, (ii) ewolucji inteligencji, (iii) ewolucji poznania i (iv) ewolucji zachowania adapta­cyjnego, jest wynikiem holistycznego potraktowania zjawisk psychicznych i behawio­ralnych oraz przyjęcia wobec nich perspektywy diachronicznej. To holizm Piage- towski każe rozpatrywać zachowanie adaptacyjne jako pewną całość wyróżnioną z uwagi na funkcje adaptacyjne, które realizowane być mogą głównie dzięki (w sensie warunku niezbędnego) odpowiedniemu komponentowi poznawczemu owej całości. W całości tej można oczywiście wyodrębnić poszczególne komponenty: poznawczy, aiektywny, motoryczny (czy ruchowy – chodzi tu o reakcje zewnętrzne jednostki).

Powiązane artykuły