Polecam

BRAKI WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

Spis treści

Wzrosło zapotrzebowanie na produk­ty o wyglądzie atrakcyjnym, a jednocześnie dostępne eko­nomicznie i technicznie. Owego zapotrzebowania nie mogli zaspokoić technicy. Wytwórcy zaczęli więc zakupywać tzw. „wzory artystyczne”.Był to daremny wysiłek, gdyż artysta był zbyt oddalony od otaczającego go świata i zbyt mało wyszkolony w technice i rzemiośle, by swe koncepcje formalne przystosować do praktycznych procesów produkcji. Jednocześnie handlow­com i technikom brakło wyczucia, by uświadomić sobie, że wygląd, przydatność i koszt mogą być kontrolowane rów­nocześnie jedynie drogą projektowania i przemysłowej pro­dukcji przedmiotu przy bacznym współuczestnictwie artysty odpowiedzialnego za wzorzec.

Powiązane artykuły