Polecam

RYZYKOWNE STWIERDZENIE

Spis treści

Można również zaryzykować twierdzenie, że tak naprawdę język ten nigdy nie zdobył prawdziwej popularności, akceptacja była bardziej rezul­tatem braku alternatywy niż rzeczywistego uznania ze stro­ny szerokich kręgów społeczeństwa.(Niechęć do form, któ­rych funkcjonalizm był symbolem, ma zresztą również in- ne, dużo głębsze podłoże. W powszechnej świadomości for­my te zbyt silnie zrośnięte są z technokratycznym stosun­kiem do człowieka i jego potrzeb. Mamy tu więc do czy­nienia z dramatyczną sprzecznością pomiędzy intencją twórców, których celem było przecież dobro człowieka a społeczną recepcją ruchy).

Powiązane artykuły