Polecam

JĘZYK FORM

Spis treści

Te wszystkie lampy naftowe, mosiężne samowary, żelazka i moździerze mają przeciez ożywić monotonię współczesnych wnętrz, rozładować bezbarwną pudełkowatość standardowych mieszkań Czy zatem krytyczny stosunek do funkcjonalizmu i racjo­nalizmu obserwowany od lat kilkunastu stanowi również odwrót od podstawowych zasad przezeń głoszonych? Chy­ba nie. Erozji uległa zewnętrzna strona zjawiska, plastycz­ne oblicze ruchu. Język form charakterystyczny dla doko­nań awangardy lat międzywojennych opatrzył się jak każ­dy mny, tym bardziej że powielony został w ogromnej ilośt- ci nie zawsze udanych replik.

Powiązane artykuły