Polecam

POSZUKIWANIE NOWYCH FORM

Spis treści

Współczesność, chociaż poszu­kuje nowych form i nowych dróg kształtowania tego oto­czenia, chociaż głąbiej wnika w istotę ludzkich potrzeb i doznań, nie przestaje, bo i nie może przestać czerpać z do­świadczeń i dokonań funkcjonalizmu.Jednym z ważnych celów stawianych sobie przez twórców funkcjonalizmu była artystyczna asymilacja maszyny i jej wytworów, odnalezienie wartości estetycznych tam, gdzie dotychczas widziano gołą usługę. Zadanie trudne, pozosta­wało. bowiem w opozycji wobec głównego nurtu tradycji europejskiej estetyki uznającej za piękno jedynie piękno formy.Tradycja ta, głęboko zakorzeniona w naszej euro­pejskiej kulturze, zarówno w praktyce artystycznej, jak również w świadomości społeczeństw, była — między inny­mi przyczyną tego, że okres pierwszych prób estetyzacji świata techniki wyrażał się w zdobieniu jej wytworów.

Powiązane artykuły