Polecam

ŁAD GEOMETRII I FUNKCJI

Spis treści

Pojawiła się wątpliwość czy zasada racjonal­nej formy jest istotnie uniwersalną formułą dla wszystkich elementów tworzących otoczenie człowieka, protestowano przeciwko geometrycznej oschłości form architektonicz­nych, przeciwko sterylnym, bezosobowym wnętrzom i za­pełniającym je przedmiotom. Ład geometrii i funkcji — tak dobrze zestrojony z wszechobecną techniką — nużył, wy­woływał pragnienie czegoś innego, bliższego człowiekowi. Zmęczenie funkcjonalizmem przybiera różne postaci, od działań awangardy gardzącej technologiczną perfekcją, gło­szącej programowy irracjonalizm i odrodzenie dekoracyj­nego efektu, po zataczające szerokie kręgi zbieractwo wszystkiego co stare, nie tylko cennych egzemplarzy mebli i dawnej porcelany, ale również zwykłych, zalegających przysłowiowe strychy szpargałów.

Powiązane artykuły