Polecam

RÓŻNE ŚRODOWISKA

Spis treści

Nie była to oczywiście droga jedyna, w różnych krajach różne środowiska rozwiązywały ten dylemat rozmaicie, nie zmienia to jednak faktu, że główną, oficjalną tendencją, szczególnie w drugiej połowie XIX stulecia, była sztuka stosowana, której cele rozumiano właśnie jako aplikowanie ozdób i dekoracji na różnego rodzaju przedmiotach użyt­kowy. Fiasko ruchu Art Nouveau wykazało wielu twórcom, że jest to droga fałszywa. Odwrót od dekoracjonizmu, poszukiwa­nie szczerości artystycznego wyrazu w formach prostych, będących rezultatem poszukiwania estetycznego ekwiwa­lentu funkcji, konstrukcji, materiału to zjawiska, które na przełomie stuleci i w pierwszej połowie XX wieku stały się dominującą cechą awangardy zainteresowanej problema­tyką kształtowania otoczenia materialnego człowieka.

Powiązane artykuły