Polecam

ESTETYCZNE METAMORFOZY PRZEDMIOTÓW UŻYTKOWYCH

Spis treści

Typowymi przykładami tego ty­pu postawy jest malarstwo Delaunay’a, i Legera, obrazy, rzezby oraz eseje i artykuły programowane futurystów. Poprzez kubizm, włoskie i radzieckie odmiany futuryzmu malarstwo europejskie dochodzi do abstrakcji geometrycz­nej. Doświadczenia Malewicza i El Lissitzky’go w Rosji znajdują swój odpowiednik w Holandii wśród artystów giupy De Stijl — Mondriana i Van Doesburga.Pojawienie się abstrakcji geometrycznej, zarówno w malarstwie, jak i w rzeźbie, poszukiwania formalne suprematyzm neoplastycyzmu zbiegły się w czasie z poszukiwaniem nowego języka form w architekturze i plastyce użytkowej. Poszukiwania twórców sztuki abstrakcyjnej w dziedzinie formy umożliwiły powstanie wspólnej płaszczyzny porozu­mienia pomiędzy awangardą plastyczną i architekturą.

Powiązane artykuły