Polecam

FORMA INTUICYJNA

Spis treści

Istnienie formy intuicyjnej w wytworach wieku maszyn można wykazać jedynie na konkretnych przykładach — nie da się, ze względu na charakter poruszanego tematu, doko­nać tego jedynie w drodze czystego rozumowania. Wszystko, co mogę uczynić w tej książce, to odesłać czytelnika do licznych przykładów nowoczesnej architektury, nowoczes­nych mebli, narzędzi i naczyń, wszelkiego rodzaju wytwo­rów maszynowych, a następnie zwrócić się doń z prośbą, aby uznał ich walory estetyczne. Wówczas dopiero będę mógł śmiało wyznać, że proporcje tych przedmiotów nie muszą być ściśle zgodne z jakimiś świadomie stosowanymi prawami proporcji; że w rzeczywistości przedmioty te ma­ją kształty intuicyjne lub — być może — kształty funkcjo­nalne, które przypadkiem odznaczają się pięknem intuicyj­nym.

Powiązane artykuły