Polecam

IDEA ZESPOLENIA

Spis treści

Idea zespolenia twórczej pracy artystów z rze­miosłem zyskała wielu zwolenników, ruch Arts and Craft którego animatorem był angielski plastyk i działacz spo­łeczny William Morris szybko znalazł zwolenników również na kontynencie europejskim. Przedstawiciele tego kierunku zwalczali płytki eklektyzm w sztuce użytkowej. Wpra­wdzie sami często nawiązywali do form historycznych, ale ich stosunek do tradycji miał charakter twórczy, była to inspiracja, a nie ślepe naśladownictwo. Twórcom należą­cym do tej organizacji przypisać należy — między innymi  artystyczną nobilitację sztuki ludowej. Zainteresowanie sztuką ludową szczególnie silnie wystąpiło na ziemiach polskich.

Powiązane artykuły