Polecam

NADZÓR PRODUKCJI

Spis treści

Robotnik nie miał wpływu na wytwory własnych rąk. Nadzór produkcji był w rękach właścicieli fabryk i za­trudnionych przez nich inżynierów i techników. Przerwaniu uległa dotychczas istniejąca więź koncepcji z wykonaw­stwem. Bezwzględne dążenie do maksymalizacji zysków li­kwidowało wszelkie skrupuły, bezgraniczny wyzysk robot­ników zatrudnionych w kopalniach i fabrykach, rabunkowa eksploatacja bogactw naturalnych — wszystko to wpływało na stopniową dehumanizację życia znacznej części społe­czeństwa oraz degradację środowiska życiowego. Zjawiska te najwyraźniej występowały w miastach, ale nie tylko, ogromne zapotrzebowanie na paliwo niezbędne do utrzy­mywania w ruchu tysięcy maszyn parowych wyrażało się dewastacją terenów leśnych oraz obszarów kryjących cen­ne minerały.

Powiązane artykuły