PRÓBY PRZEŁAMANIA KRYZYSU

Proces asymilacji przemysłu i techniki przez środowiska artystyczne nie był łatwy. Nie wszyscy dostrzegali nowe możliwości, dla wielu technika jawiła się w postaci molo­cha pochłaniającego wszystko co piękne i humanistyczne. Czołowym przedstawicielem takich poglądów był angielski poeta, krytyk sztuki i filozof John Ruskin. Ruskin i jego zwolennicy odrzucali postęp cywilizacyjny. Technika i prze­mysł były ich zdaniem terenem estetycznie jałowym, gło­sili powrót do ideałów i praktyki średniowiecznego rzemio­sła. Poglądy te wyrastały z romantycznej wizji średniowie­cza, którą to epokę uważali za „złoty wiek” w historii ludzkości.

Posted in Funkcja i forma