Polecam

WŁAŚCIWOŚCI FORMALNE PRZEDMIOTU

Spis treści

Właściwości formalne przed­miotu — przynajmniej w moim zrozumieniu tego określe­nia — są zawsze wynikiem połączenia różnorodnych czyn­ników z zakresu funkcji, kultury, technologii i ekonomii. Innymi słowy, podczas gdy cechy zewnętrzne tworzą jakby pewną obcość, to znaczy, że nie są trwale połączone z przed­miotem i nie powstały jednocześnie z nim, to jego właści­wości formalne są rzeczywiste, odpowiadają jego wewnętrz­nej organizacji, są z przedmiotem stale złączone i rozwinęły się jednocześnie z nim.Jednakże tą definicję wzorcnitwa przemysłowego, chociaż zachowuje ona swoje ogólne znaczenie, w poszczególnych konkretnych przypadkach należy różnie interpretować, nie­raz w zależności od rodzaju warunków społecznych i gospo­darczych, w których będzie się stosować wzornictwo prze­mysłowe. Pozwolę sobie wyjaśnić to na przykładzie.

Powiązane artykuły