Polecam

ZAŁOŻYCIELE STOWARZYSZENIA

Spis treści

Stali się oni współorganizatorami założonego w 1907 roku stowarzyszenia Deutsche Werk- bund grupującego obok plastyków i architektów również przedstawicieli rzemiosła i świata przemysłu. Podstawo­wym celem tej instytucji było „udoskonalenie wykonaw­stwa i poprawa jakości produkcji”; poprzez jakość rozumia­no tu również walory estetyczne produkowanych wyrobów Jednym z teoretyków Werkbundu był Herman Muthesius’ Architekt z wykształcenia, największą sławę uzyskał jako działacz i twórca szeregu publikacji, w których sformułował teoretyczne podstawy funkcjonalizmu. Rozumiejąc nieod­wracalność rewolucji technicznej, przyszłość architektury i sztuki użytkowej upatrywał w ścisłej współpracy artystów z przemysłem. Muthesius daleki był od naiwnego poglądu głoszącego, ze wystarczy formę przedmiotu dostosować do funkcji, aby stał się on piękny.

Powiązane artykuły