ZANIK ESTETYCZNYCH WALORÓW

Wiek XIX przyniósł zanik estetycznych walorów środowi­ska życiowego ludzi. Masowa produkcja tandetnych, ale tanich wyrobów, podporządkowanie produkcji prawom maksymalnej rentowności spowodowało kryzys sztuki użyt­kowej we wszystkich jej przejawach. Pogłębiał się roz- dźwięk pomiędzy, sztuką i życiem, swoista aliencja życia artystycznego przejawiała się, między innymi, rozwojem koncepcji sztuki „czystej”. Troskę o walory estetyczne przedmiotów użytkowych od­dano w pacht trzeciorzędnych artystów lub w ręce techni­ków i fabrykantów nie posiadających niezbędnej kultury plastycznej.

Posted in Funkcja i forma